Κατασκευή eShop & website – Επιδότηση 100% με Κουπόνια Τεχνολογίας

Επιδότηση 100% στην κατασκευή magento eshop, στην δημιουργία ιστοσελίδας & στο digital marketing με Κουπόνια Τεχνολογίας.

Ενημερώσου για τις λύσεις που παρέχει η ArtAbout.

 Επιδότηση στο 100% των δαπανών προσφέρει το νέο πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 έως 15.000 ευρώ.  Προθεσμία υποβολής: 05/07/2019

Οι παρακάτω υπηρεσίες μας εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό ως επιδοτούμενες δαπάνες: 

 • Servers – υπηρεσίες φιλοξενίας (servers)
 • Κατασκευή website που θα λειτουργεί τουλάχιστον σε 2 γλώσσες (έως 2.000€)
 • Κατασκευή e Shop Magento ή/και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα λειτουργεί τουλάχιστον σε 2 γλώσσες (έως 4.500€)
 • Υπηρεσίες digital marketing (έως 1.000€) – όπως για παράδειγμα: Google Ads, Facebook & Instagram Ads, E-mail marketing, SEO, Copywriting
 • Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος (έως 1.000€)
 • Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων (έως 2.000€)

*για το σύνολο των δαπανών που επιδοτούνται δείτε περισσότερα εδώ

Επικοινώνησε μαζί μας για να δούμε μαζί ποια από τις παραπάνω δαπάνες σε ενδιαφέρουν.

Ποιοί δικαιούνται την επιδότηση

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, (δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2017) πριν την ημερομηνία της αίτησης χρηματοδότησης
 • να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • να λειτουργούν νόμιμα, διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας (ή αίτηση έκδοσης/ανανέωσης αυτής)
 • να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο πριν την δημοσίευση της Πρόσκλησης

Εάν ενδιαφέρεσαι να ενταχθείς στο πρόγραμμα, αλλά δεν έχεις τον κατάλληλο συνεργάτη για την παρακολούθηση του business plan και της αίτησης, ζήτησέ μας να σου συστήσουμε τον δικό μας συνεργάτη.

 

Επικοινώνησε μαζί μας για να δούμε μαζί ποια από τις παραπάνω δαπάνες σε ενδιαφέρουν.