Η ArtAbout πάροχος τεχνογνωσίας για μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις της γαλάζιας ανάπτυξης!

Η ArtAbout eCommerce Agency είναι πλέον  ένας καταχωρημένος πάροχος τεχνογνωσίας  στο 4helix + (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg MED), ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ως πάροχος τεχνογνωσίας, η ArtAbout θα προσφέρει την τεχνογνωσία της σε εξειδικευμένες δραστηριότητες σχεδίασης (κατασκευή ιστοσελίδων, γραφιστική) και υπηρεσίες digital marketing σε μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις της γαλάζιας ανάπτυξης (επιχειρήσεις αλιείας, επεξεργασίας αλιευμάτων, υδατοκαλλιέργειες, παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού, ναυπήγησης σκαφών,  γαλάζιες βιοτεχνολογίες, κλπ).

Η βασική δράση του προγράμματος  4helix + είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για τη χρηματοδότηση και τη διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσης στην περιοχή της Μεσογείου, με στόχο την υλοποίηση νέων προϊόντων, υπηρεσιών ή επιχειρηματικών μοντέλων ΜΜΕ / εκκίνησης που λειτουργούν τόσο σε παραδοσιακούς όσο και σε αναδυόμενους κλάδους της γαλάζιας οικονομίας.

Η ArtAbout και όλοι οι πάροχοι τεχνογνωσίας θα υποστηρίξουν την εφαρμογή ενός μηχανισμού κουπονιών καινοτομίας όπου οι μικρομεσαίες/νεοφυείς επιχειρήσεις της γαλάζιας ανάπτυξης που εδρεύουν στις πιλοτικές περιοχές του έργου (Μεσόγειο) θα τους επιλέξουν για τη διαμόρφωση και υλοποίηση, μικρών καινοτόμων σχεδίων μεταφοράς τεχνογνωσίας για το σχεδιασμό / δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, επιχειρηματικών μοντέλων και  στρατηγικών marketing.

espa-el
espa-el
espa-el
espa-el