Καταργούνται τα ποσοστά εκπτώσεων ; Το νέο πλαίσιο Νόμου για τις προσφορές και τις εκπτώσεις.

Αυστηροποιείται το πλαίσιο των επιβαλλόμενων κυρώσεων (χρηματικό πρόστιμο) στους εμπόρους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις εκπτώσεις, προσφορές.
Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής.
Οι έμποροι θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Οι προσφορές ορισμένης ποσότητας προϊόντων ή ορισμένης κατηγορίας προϊόντων, όπως ορίζονται στην απόφαση της παρ. 7, πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν.
Πέρα από την υποχρέωση στους εμπόρους υπόδειξης της προγενέστερης τιμής, επί της οποίας γίνεται η έκπτωση, ο νέος νόμος δίνει σαφή ορισμό αυτής της τιμής. Ειδικότερα, ως προγενέστερη τιμή ορίζεται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος:
κατά τη διάρκεια διαστήματος τουλάχιστον 30 ημερών πριν την εφαρμογή της μείωσης.
κατά τη διάρκεια διαστήματος 10 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης, στις περιπτώσεις που ένα προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες.
Βεβαίως, αν το ποσοστό έκπτωσης σε ένα προϊόν αυξάνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή θεωρείται αυτή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης μείωσης τιμής.

Το παραπάνω αποτελεί ένα σωστό παράδειγμα απεικόνισης της τιμής.

Διαβάστε όλο το ΦΕΚ εδώ.

Ρωτήστε μας για τις διαθέσιμες λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στο eshop σας ΑΜΕΣΑ:
1. Άμεση συμμορφωση της απεικόνησης των εκπτώσεων σύμφωνα με την νομοθεσία
2. Εφαρμογή μόνιμης λύσης για την χρήση του μηχανισμού εκπτώσεων

espa-el
espa-el
espa-el
espa-el